Gingko at The University of Tokyo

Another year has past so it’s time to post a photo of the Gingko Street of The University of Tokyo again.

Since a lot of important areas in Todai are under-renovation this year, the beauty of yellow Gingko Street and the main auditorium scenery are disturbed by under-constructions fences.
However, it is good if you want to capture the changes in Todai.

Seems like Todai has gained its popularity amongst foreign travellers as I heard my friends from oversea put Todai into sightseeing list where they come to Tokyo and I saw a lot of tourists in the campus. That’s nice. 🙂

 

 

Ginkgo Namiki at Todai

20131128-133750.jpg

ใบแปะก๊วยที่โตไดหรือม.โตเกียวสัปดาห์นี้เหลืองอร่ามสวยแล้ว คาดว่าจะอยู่ได้ไม่น่าจะเกินสุดสัปดาห์หน้า

คนที่สนใจอยากจะมาดูแต่ไม่สามารถหาโอกาสมาปีนี้ได้ก็คงต้องรอปีหน้าช่วงปลายพฤศจิกายน-ต้นธันวาคมน่าจะเป็นช่วงที่เหลืองที่สุดของที่นี่ ลองหาโอกาสมาดูกันนะครับ

3 years of koyo in todai

ไม่น่าเชื่อว่าสามปีที่ผ่านมา จะถ่ายมุมนี้ทุกปีไม่มีเว้น

บรรยากาศแบบนี้ที่โตไดมันให้อารมณ์มนๆ เศร้าๆ ยังไงไม่รู้สิ

โคโยที่โตได

แค่จะบอกว่า ตอนนี้ต้นไม้ที่โตไดแคมปัสฮงโกมันเหลืองอ๋อยสวยงามแล้วนะ ตอนแรกก็ว่าจะเอารูปที่ถ่ายด้วยไอโฟนมาแปะแล้วก็เปลี่ยนใจ เอาของคนอื่นละกัน

本郷の紅葉

โคโย (紅葉) แปลว่าใบไม้แดงนะจ๊ะ