Aka-Fuji และ Beni Fuji ฟูจิหัวแดง

ช่วงนี้เห็นรูปภูเขาไฟฟูจิยอดสีแดงในเฟซบุ้คอยู่หลายรอบ เลยมีเกร็ดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับภูเขาไฟฟูจิยอดสีแดงมาฝากครับ

เมื่อพูดถึงภูเขาไฟฟูจิ หรือฟูจิซังหลายๆ คนคงจะคุ้นชินกับภาพภูเขาที่มีเชิงเขาเป็นสีเข้มจากต้นไม้ สูงขึ้นไปอีกชั้นเป็นสีน้ำเงินเข้ม แล้วที่ด้านบนก็มีหิมะขาวๆ ปกคลุมบนยอดอยู่ แต่นอกจากจะมีสีขาวแล้ว บางเวลาฟูจิซังก็ยังมีสีแดงอีกด้วย คนญี่ปุ่นนั้นมีคำเรียกฟูจิซังที่มีหัวสีแดงเฉพาะว่า Aka-Fuji (赤富士) และ Beni-Fuji (紅富士) ซึ่งตัวคันจิของทั้งคู่ก็แปลว่าฟูจิสีแดงเหมือนกัน แล้วสองอย่างนี้แตกต่างกันยังไงล่ะ Continue reading Aka-Fuji และ Beni Fuji ฟูจิหัวแดง