จำได้ว่าทาง Longdo Dict เคยเอาไปแชร์ไว้ในเว็บนานมาแล้ว วันนี้ลองเปิดเข้าดูปรากฏว่าลิงค์ตายไปแล้วเลยขอเอามาแปะใหม่ที่นี่แล้วกัน วิธีติดตั้งก็คือลากข้อความข้างล่างไปแปะเป็น Bookmark ได้เลย

javascript:void(q=window.getSelection?window.getSelection():(document.getSelection?document.getSelection():(document.selection?document.selection.createRange().text:'')));if(q=='')void(q=prompt('Enter a word',''));if(q){void(ldwin=window.open('http://dict.longdo.com/mobile.php?search='+encodeURIComponent(q),'ldwin','width=600,height=600,resizable=yes,scrollbars=yes,toolbar=no,location=no,directories=no,status=yes,menubar=no,copyhistory=no'));void(setTimeout('ldwin.focus()',1));};```

เวลาใช้ก็ Highlight ประโยคแล้วก็กดที่ปุ่ม Bookmarklet หรือว่ากดที่ Bookmarklet แล้วก็พิมพ์คำที่ต้องการได้เลย