เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเปิดบัญชีธนาคารที่ญี่ปุ่น

คือช่วงนี้อยากจัดระเบียบการเงินใหม่ๆ เลยว่าจะไปเปิดบัญชีธนาคารเพิ่มจะได้คุมยอดเงินได้ง่ายๆ หน่อย พอยิ่งหาข้อมูลไปก็ไปเจออะไรน่าสนใจเพิ่มขึ้นเลยมาจดเก็บไว้เผื่อจะมีประโยชน์กับคนอื่นบ้าง

  • ใช้อิงคังในการเปิดบัญชี ปกติธนาคารหลายๆ ที่โดยเฉพาะเจ้าใหญ่ๆ อย่าง MUFG, SMBC หรือ Mizuho นั้นจะต้องใช้อิงคังในการเปิดบัญชี ถ้าอยากเปิดบัญชีก็ทำเตรียมไว้ก่อนเลย ได้ยินว่าบางธนาคารไม่ต้องใช้อิงคังถ้าเปิดบัญชีผ่านแอปของธนาคาร ส่วนธนาคารยูโจะของไปรษณีย์ไม่บังคับว่าต้องใช้อิงคัง
  • อยู่ญี่ปุ่นมาแล้วเกิน 6 เดือน ธนาคารบางแห่งระบุว่าต้องอยู่ญี่ปุ่นเกิน 6 เดือนถึงจะเปิดบัญชีได้ บางแห่งก็ไม่มีเงื่อนไขนี้
  • สาขาที่เปิดบัญชีต้องอยู่ใกล้บ้านหรือที่ทำงาน พนักงานอาจจะปฎิเสธการเปิดบัญชีได้ถ้าสาขาของธนาคารนั้นอยู่ห่างจากบ้านหรือที่ทำงานเกินไป (คือไกลไป จะไปเปิดตรงนั้นทำไมอ้ะ)
  • ตรวจสอบค่าบริการต่างๆ บางธนาคารก็จะมีค่าโอนข้ามสาขา บางธนาคารไม่มี  บางธนาคารคิดค่าบริการ ATM ช่วงวันหยุด ต้องตรวจสอบให้ดี
  • เปิดบัญชีหลายๆ บัญชีไม่ได้ หลักทั่วไปก็คือ 1 ธนาคารจะมีบัญชีออมทรัพย์หลักได้ 1 บัญชี ถ้าต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์เพิ่มจะต้องระบุจุดประสงค์การเปิดบัญชีด้วย ในกรณีที่ไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักพอพนักงานก็สามารถปฏิเสธการเปิดบัญชีได้ (ตัวอย่างของจุดประสงค์ที่ใช้ไม่ได้คือ เพื่อใช้คุมยอดการใช้เงิน ส่วนจุดประสงค์ที่พอใช้ได้คือ เปิดเพื่อใช้สำหรับดำเนินกิจการส่วนตัว) ที่เป็นเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันพวกแก๊งต้มตุ๋นเปิดบัญชีไว้เยอะๆ ไว้สำหรับการก่ออาชญากรรม
  • กฏหลายๆ อย่างมีข้อยกเว้น ถึงแม้ว่าธนาคารตามสาขาจะไม่ยอมเปิดบัญชีให้เราเนื่องด้วยเหตุผลข้างต้น แต่ก็มีบางกรณีที่ธนาคารยอมเปิดบัญชีให้เราเป็นกรณีพิเศษได้เช่นกัน เช่นในกรณีที่ มหาวิทยาลัยหรือที่ทำงานติดต่อธนาคารให้เปิดบัญชีให้ในกรณีพิเศษสำหรับชาวต่างชาติเป็นต้นเป็นต้น ซึ่งปกติแล้วทางธนาคารก็จะเปิดบัญชีให้โดยไม่ต้องใช้อิงคัง หรือว่าไม่จำเป็นต้องอยู่ญี่ปุ่นมาแล้วหกเดือน เป็นต้น